Installera WGET på Mac OS X Yosemite

Wget är förmodligen det mest välkända och använda programmet för att hämta filer genom kommandotolken eller terminalen via HTTP eller FTP men i din Mac så saknas sannolikt detta program. Misströsta inte, det är helt gratis och enkelt att installera. Om du vill så kan du bara klicka dig fram genom Rudix men om du är en äkte terminalnörd så vill du naturligtvis kompilera programmet från källkoden. Det görs också enkelt med hjälp av curl som lyckligtvis redan finns i din Mac. Så här gör du då:

  1. Skaffa Xcode om du inte redan har det

Ladda ner här

  1. Installera cli-verktyg för Xcode:

xcode-select --install

  1. Hämta wget

cd ~/Downloads
curl -O http://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.15.tar.gz

  1. Packa upp den komprimerade filen

tar -zxvf wget-1.15.tar.gz

  1. Gå till mappen som skapats

cd wget-1.15/

  1. Konfigurera och installera wget

./configure

Här kommer du troligtvis att få ett felmeddelande på grund av att SSL saknas. I så fall dyker denna rad upp i terminalen:

configure: error: --with-ssl was given, but GNUTLS is not available.

Wget kräer någon form av SSL-stöd. Du kan då använda OpenSSL i konfigurationen. Kör den igen med en SSL-flagga så är problemet löst:

./configure --with-ssl=openssl

Fortsätt sedan med installationen:
make
sudo make install

När du kör sudo måste du skriva in ditt lösenord.

Det var allt. Nu finns wget installerat här:

/usr/local/bin/wget

  1. Städa upp efter dig

Det är alltid trevligt att slippa rester av programinstallationer (vilket med tiden kan ta upp ganska mycket utrymme på din hårddisk). Radera därför gärna wget-filerna från din downloads-mapp:

rm -rf ~/Downloads/wget*

  1. Testa wget

cd ~/Downloads
wget http://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.15.tar.gz

Allt bör nu fungera som det ska!

Om du ofta installerar Unix-aktiga verktyg på din Mac så kan du spara tid genom att istället installera en pakethanterare för OS X. Rekommenderar i så fall Homebrew.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *